top of page

Doba provedení:

04/2015 - 02/2016

Obnova areálu zámku Svijany, zámecké kaple (instalace unikátní sbírky z doby bronzové). Obnova vnitřního a vnějšího pláště, střešních prvků, restaurování zvonu a nosného mechanismu, okna vikýřů, komínová tělesa a VZT šachty. Stavební úpravy vnějších a vnitřních prostor. Výroba výplní otvorů, restaurování dřevěných, kovových, kamenných prvků, štuků a maleb.

 

Zámek Svijany

Objednatel:

GEMA ART GROUP a.s.,

Haštalská 760127

110 00 Praha 1

Finanční objem zakázky:

15 336 818 Kč bez DPH

Objekt pod památkovou ochranou: ANO

bottom of page