top of page

Doba provedení:

2019 - dosud

Restaurování vnějších fasád kláštera a repase výplní otvorů. Repase okenních otvorů a výroba replik původních oken, restaurování původní renesanční omítky včetně štukaterských profilů, restaurování kamenných ostění, patek a říms pilastrů. Restaurování sochařské výzdoby

sv. Václava a Víta. Odvodnění dešťových vod systémem drenaží

a klasického kanalizačního vedení v trubkách, nové okapové chodníky.

 

Františkánský klášter v Hájku

Objednatel:

Provincie bratří františkánů

Jungmannovo náměstá 753/18

110 00 Praha 1

 

Finanční objem zakázky:

7 280 721 Kč bez DPH

Objekt pod památkovou ochranou: ANO

PŘED

PO

bottom of page