top of page

Doba provedení:

06/2018 - 01/2019

Revitalizace historické stodoly ve dvoře Františkov v Selmici. Kompletní rekonstrukce stavby včetně přilehlé zeleně, výroba repliky původního tesařského krovu stodoly- 1355 m2 s tradičními ručně opracovanými prvky a spoji, nová střešní krytina Bobrovka, elektroinstalace silnoproud a slaboproud- hromosvod a detekce požáru EZS, nové akátové oplocení s modřínovými plaňkami, komunikace s MZK, nová dešťová vsakovací galerie, nové vápenné omítky se štukovými zrcadly, výroba replik původních kamenných patek.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Selmice

Objednatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Kladruby nad Labem 1,

533 14

Kladruby nad Labem

 

Finanční objem zakázky:

13 069 631,81 Kč bez DPH

Památka UNESCO

bottom of page